Η ακολουθία της Βάπτισης

Η ακολουθία της Βάπτισης, στις μέρες μας αποτελείται από δύο μέρη: Το εισαγωγικό μέρος που ονομάζεται Κατήχηση και αποτελείται από …