Ονοματοδοσία ή βάπτισμα;

Παρακατάτω παραθέτουμε κάποια στοιχεία απαραίτητα για την αποσαφήνιση τόσο του τι είναι η ονοματοδοσία και τι πραγματικά είναι η βάπτιση. …

Η ακολουθία της Βάπτισης

Η ακολουθία της Βάπτισης, στις μέρες μας αποτελείται από δύο μέρη: Το εισαγωγικό μέρος που ονομάζεται Κατήχηση και αποτελείται από …